Advokátní kancelář - Jan Škeřík


Služby

AK poskytuje své služby v souladu se zákonem o advokacii a ostatními stavovskými předpisy, a to téměř ve všech právních odvětvích.

Hlavní specializací naší AK je zejména právo obchodní a občanské, ale také zastupujeme klienty před soudy a správními orgány, připravujeme právní analýzy a stanoviska.

PRÁVO OBCHODNÍ

V této oblasti se AK nejvíce zaměřuje na vymáhání pohledávek, včetně zastupování v exekučním řízení, na problematiku nekalé soutěže, obchodní firmy, obchodního tajemství, ochrany know-how, zákazu konkurence a další. Plně je také schopna zabezpečit komplexní agendu obchodních společností, včetně jejich založení, změn a zrušení.

PRÁVO OBČANSKÉ

Tato právní disciplína dává možnost vyniknout našim právním znalostem v oblastech jako je právo nemovitostí – při přípravě a revizi veškerých smluv a podání; právo rodinné a dědické, právo na ochranu osobnosti, ale také právo autorské a práva průmyslová.

PRÁVO PRACOVNÍ

AK poskytuje v této sféře kompletní právní poradenství, zejména přípravu pracovněprávních smluv, a to konkrétních i vzorových, i pomoc při řešení pracovněprávních sporů.

PRÁVO SPRÁVNÍ

Na tomto úseku práva zajišťuje AK kompletní servis v rámci stavebního řízení, tj. od zajištění územního rozhodnutí až po zastoupení v kolaudačním řízení, a řízení o přestupcích ve všech oblastech.

PRÁVO TRESTNÍ

Porady v tomto právním oboru naše AK také nabízí, zajišťuje obhajobu včetně zastupování poškozených před orgány činnými v trestním řízení, a to ve všech jeho stádiích.

Právní pomoc poskytujeme v českém a anglickém jazyce.


O nás

Advokátní kancelář Mgr. Jana Škeříka byla založena na jaře roku 2003, kdy byl Jan Škeřík zapsán jako advokát pod ev. číslem 09796 do seznamu advokátů České Advokátní Komory.

Od té doby působí tato AK na českém právním trhu a poskytuje právní služby tuzemským i zahraničním společnostem, ale i fyzickým osobám z různých oblastí obchodu a služeb.

Svým klientům nabízí kvalitu, odbornost, spolehlivost, flexibilitu, rychlost a její největší předností je individuální přístup, samozřejmostí je diskrétnost a loajalita. Vždy je kladen důraz na to, aby hodnota poskytovaných služeb převyšovala klientem vynaložené náklady. Cílem je najít to nejlepší řešení.

Novinky

Advokát tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, v platném znění informuje klienty ( spotřebitele ), že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti nabízených služeb ( poskytování právních služeb advokátem dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ), které se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, je Česká advokátní komora, která byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


Kontakty

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Jan Škeřík
Táborská 619
140 00 Praha 4

Schůzku v kanceláři si můžete sjednat individuálně – telefonicky nebo emailem, případně můžete zaslat fax nebo zanechat vzkaz na záznamníku.

TEL:
+420 605 554 993
MOBIL:
+420 602 272 929
E-MAIL:
ADVOKAT@AKSKERIK.CZ